Acta de l’assemblea ordinària del 31 de gener de 2017

Ordre del dia:

 1. Activitats previstes per al segon trimestre.
 2. Informació sobre l’ampliació del menjador.
 3. Rebuts d’activitats extraescolars i quota AMPA.
 4. Novetats en el procediment de sol·licitud i d’autorització de la jornada escolar contínua al centre.
 5. Precs i preguntes.

acta-31-de-gener-de-2017

Anuncis

Acta de l’assemblea ordinària del 24 d’octubre de 2016

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior.
 2. Excursió guiada a la Murta.
 3. Horari d’atenció presencial de l’AMPA i altres mitjans de comunicació: facebook, pàgina web o correu electrònic.
 4. Rebuts d’activitats extraescolars.
 5. Explicació sobre les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització de la jornada escolar contínua al centre.
 6. Precs i preguntes.

acta-24-d-octubre-de-2016