Escoleta matinera-vespertina

L’Escola matinera i vespertina és un projecte que respon a la necessitat social de conciliació de l’horari laboral amb l’horari escolar, amb una proposta d’activitats adreçada als xiquets i xiquetes del col·legi Alborxi d’Alzira.

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida laboral a les families del nostre centre.

Potenciar l´ús de les instala·lacions i la utilització dels recursos del centre els matins i les vesprades abans de començar la jornada escolar i després de la finalització d’aquesta.

Tenir cura i vigilància dels menuts que fan ús del servei.

 

HORARI I ORGANITZACIÓ

El servei de l’escola matinera i vespertina s’oferix de dilluns a divendres (sols mati) durant tot el període lectiu:

 

D’octubre a maig:

De 8:00 a 9:00 hores i de 16:30 a 17:30 hores
Juny i setembre:

De 8:00 a 9:00 hores i de 14:30 a 17:30 hores

Els pares poden deixar o replegar al xiquet en qualsevol moment d’aquesta franja horària.

Es pot fer ús d’este servei tant de forma fixa com de forma esporàdica.

El servei utilitzarà l’escola i concretament el menjador del centre.

Aquesta activitat està organitzada per l’AMPA, que informa a les famílies del seu funcionament i coordina el servei amb la monitora que està a càrrec dels menuts.

Es imprescindible, abans d’utilitzar el servei (menys l’esporàdic de mati) avisar a la persona responsable de l’activitat Xaro Raya i està ho comunicarà a la monitora. En el cas de l’esporàdic de vesprada, abans del migdia.
La monitora no és farà responsable de cap xiquet, que no haja segut avisat prèviament per la responsable de l’activitat.

 

ACTIVITATS

Realització d’activitats de caràcter lúdic i educatiu, amb voluntat d’aconseguir un espai agradable, on el principal objectiu és el benestar dels menuts.

Els xiquets de l’escoleta participen (amb manualitats) en les firetes solidàries, que organitza l’AMPA, en les Setmanes Culturals que organitza el Centre Escolar anualment.

 

PERSONAL

El personal responsable de dur a terme el servei serà una monitora sempre en coordinació amb l’AMPA i la direcció del centre.

 

PREUS I FORMA DE PAGAMENT

El cost del servei (matinera o vespertina) es de 20 euros per mes, alumne i servei, encara que este preu està condicionat per el nombre d’alumnes que l’utilitzen. La forma de pagament será trimestral per domiciliació bancària. En cas d’un ús esporàdic del servei, la tarifa será de 4€, a abonar directament a la monitora a l’hora de dur a l’alumne.

En cas de devolució del rebut de càrrec del servei i si en el plaç acordat per l’AMPA, este no s’abonara, automàticament, l’alumne deixarà de fer ús de l’activitat.

 

CONTACTE

En cas de necessitat del servei, es imprescindible contactar abans amb la membre de l’Ampa Xaro Raya.

Tel. 699 75 43 79.

Anuncis